ANBI specificaties

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's).Vanaf deze datum moeten een aantal gegevens op de eigen internetsite worden gepubliceerd. Onderstaand zie je de opsomming van hetgeen er moet worden gepubliceerd.

 1. Naam van de instelling - Artikel 1 Statuten EHBO vereniging Zundert;
 2. RSIN / fiscaalnummer - 90 24 91 698
 3. Nummer Kamer van Koophandel - 40281257;
 4. Contactgegevens
 5. Doelstelling
 6. Beleidsplan
 7. Bestuurssamenstelling
 8. Notulen jaarvergadering
9. Verslag uitgeoefende activiteiten
10. Financiƫle verantwoording

Van/voor/over het hart:
zundert hartveilig AED hartslagnu reanimatiepartner hartstichting

Adverteren EHBO Zundert
Klik dan hier.
Onze adverteerders: