Leden informatie

Het secretariaat houdt een ledenlijst bij met diverse gegevens van de leden.
Aan de hand van deze lijst worden onder andere diploma's, verlengingen etc. aangevraagd en wordt de post verstuurd. Het emailadres is hierbij een belangrijk gegevenselement.
Deze informatie dient ook als uitgangspunt voor de penningmeester van de EHBO vereniging.

Het is dus voor iedereen van belang dat deze ledenlijst de juiste gegevens bevat.
Het verzoek van het secretariaat is dan ook om wijzigingen in de gegevens zo snel mogelijk door te geven aan het secretariaat.
Hierbij valt te denken aan adreswijzigingen, naamswijzigingen, verandering telefoonnummer (vast en mobiel), verandering email-adres, etc.
De gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden gerelateerd aan de EHBO-vereniging.
Kijk hiervoor ook naar artikel 25 van het Huishoudelijk Reglement.

Als bovengenoemde veranderingen optreden in je omgeving, gelieve dit dan  door te geven met dit formulier of bij het tabblad Formulieren/Adreswijziging leden.

Kengetallen van de leden lijst

Het aantal actieve EHBO-leden en EHAK-leden is op dit moment 145.
Het aantal actieve leden op 31-12-2017 was 134.
EHBO Vereniging Rijsbergen is opgehouden te bestaan en overgegaan naar EHBO Vereniging Zundert.

De kengetallen over de leden lijst zijn samengesteld naar onderstaande inzichten en betreffen het verenigingsjaar 2018.
Voor het cijfermatige inzicht klik met de linker muisknop op het item dat jouw interesse heeft, bij elk item kun je doorklikken naar de andere items.
Wil je meer weten over jouw vereniging , dan is links-klik het motto, zeker doen om een gedetailleerd inzicht te krijgen van jouw vereniging.
Inzicht leden naar vrouw / man;
Inzicht leden naar diverse kenmerken;
Inzicht leden naar geografische herkomst;
Inzicht leden naar leeftijd met onderverdeling naar vrouw / man.

Heb je nog geen EHBO diploma en is je interesse gewekt

Stel je vraag aan onze secretaresse via secretariaat@ehbo-zundert.nl.

Van/voor/over het hart:
zundert hartveilig AED hartslagnu reanimatiepartner hartstichting

Adverteren EHBO Zundert
Klik dan hier.
Onze adverteerders: