Verzekering

De eerste hulpverlener die ehbo-diensten verricht is verzekerd via de Vereniging EHBO Noord-Brabant. Een voorwaarde is wel dat deze ehbo-diensten van tevoren zijn aangemeld bij het bestuur van de EHBO vereniging Zundert. Bij de melding moet het volgende worden doorgegeven: de datum, het tijdstip van begin en einde, de naam van de vereniging/organisatie/particulier die het evenement organiseert en de namen van de eerste hulpverleners die de ehbo-dienst verrichten.

De verzekering bestaat uit een WA, Schade, Ongevallen en een Rechtsbijstand- verzekering. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat altijd eerst de eigen verzekering aangesproken moet worden. Deze verzekering is dus een aanvullende verzekering.

Bij schade moeten men dit direct doorgeven bij het bestuur van de EHBO-vereniging, omdat het bestuur de schade binnen 24 uur gemeld moet hebben bij Vereniging EHBO Noord-Brabant. Men moet hiervoor een formulier invullen dat via het bestuur verkrijgbaar is.

De verzekeringen zijn ook van toepassing als men diensten verricht bij een evenement. Een voorwaarde is dan wel dat dit evenement tevoren moet zijn aangemeld bij het bestuur van de EHBO-vereniging. Bij degene die de hulpverleningsdiensten organiseert is bekend of een evenement is aangemeld.

Verzekerd zijn alle (ere)leden die aangemeld zijn bij de beheerder van de ledenadministratie.

De voorwaarden van deze verzekering zijn toegestuurd aan de besturen van alle aangesloten verenigingen bij de Vereniging EHBO Noord-Brabant.

Van/voor/over het hart:
zundert hartveilig AED hartslagnu reanimatiepartner hartstichting

Adverteren EHBO Zundert
Klik dan hier.
Onze adverteerders: