ANBI inkomsten uitgaven

Uitgaven  2022 2023   Inkomsten 2022 2023
             
Bestuurskosten incl. vergaderen     2.601,94     2.529,85   Opbrengst contributie    2.400,00          3.947,50
Huur oefenruimte        877,70     1.459,10   Opbrengst dienstverlening  10.351,20        10.472,85
Representatiekosten     2.107,98     2.560,82   Opbrengst schenking   0   
Contributies en abonnementen        254,00        573,32   Opbrengst nieuwe cursus    2.337,50          1.862,50
Advertentie de Bode        127,05        389,62        
Verzekeringen        822,95        924,33   Cursus reanimatie+herh.       390,00          3.627,50
Kantoorbenodigdheden        128,09        225,75   Cursus EHAK       271,00              180,00
Onderhoud+benodigdheden caravan        817,22          10,00   Opbrengst advertenties website       350,00              350,00
Kosten website        463,31        144,47        
Kosten bank        119,40        235,56   Sponsor inkomsten          58,08                       –  
Inkoop     2.520,27        905,80   Rabo clubkas    1.047,75          1.012,16
Cursuskosten (incl. Lotus en Kader)     4.554,67     6.648,40   Rente            8,74              310,95
Kosten evenementen        467,54        442,23        
Overige                 –          156,00        
Afschrijvingen 1264,84     6.103,76        
             
Totaal  17.126,96  23.309,01    Totaal  17.214,27        21.763,46