ANBI specificaties

ANBI specificaties

1. Naam van de instelling – Artikel 1 Statuten EHBO vereniging Zundert;
2. RSIN / fiscaalnummer – 80 24 91 698
3. Nummer Kamer van Koophandel – 40281257;
4. Contactgegevens
5. Doelstelling
7. Bestuurssamenstelling
8. Notulen jaarvergadering
9. Verslag uitgeoefende activiteiten
10. Financiële verantwoording