Protocol: lasogen

Wat is een lasoog:

Een lasoog is een vorm van hoornvliesontsteking die ontstaat door blootstelling van het oog aan ultraviolette (UV) straling. Door deze straling ontstaat een oppervlakkige verbranding van het doorzichtige deel van het oog waar het licht door naar binnen valt. Dit hoornvlies is gevoelig en raakt gemakkelijk beschadigd.

Lasogen kunnen ontstaan bij lassers die laswerk hebben verricht zonder ogen en gezicht afdoende te beschermen. Ook mensen die kortdurend hebben staan meekijken kunnen klachten krijgen. De klachten ontstaan niet direct na blootstelling aan Uv-straling. Ze treden enkele uren daarna op, vaak pas in de nacht.
Bij lasogen zijn de ogen opgezet en rood doorlopen, ze zijn pijnlijk en tranen. Door de hevige pijn kunnen de ogen nauwelijks opengedaan worden. Ook kan hoofdpijn voorkomen.

Wat te doen:

  • Stel de persoon gerust.
  • De persoon niet laten wrijven in de ogen.
  • Contactlenzen mogen niet gedragen worden.
  • Er kan een donkere zonnebril gedragen worden.
  • Ook kunnen de pijnlijke ogen afgedekt worden met een natte doek.
  • De patiënt doorsturen naar de arts.
  • Oogdruppels worden vaak maar eenmalig gegeven, omdat oogdruppels het verdere herstel vertragen.
  • Er mag paracetamol worden gebruikt tegen de pijn.
  • Binnen 1 tot 3 dagen zijn de klachten vaak weer voorbij.

Hoe te voorkomen:

Draag bij laswerkzaamheden een lasbril of een laskap. Anderen aanwezigen dienen niet naar het lassen te kijken maar hun hoofd af te wenden, dan wel hun ogen te sluiten. Het is beter te voorkomen dan te genezen, want lasogen zijn zeer pijnlijk.