Protocol: Spijker in de voet

Aanleiding:
Tijdens de corso dagen heeft de hulpverlener van de EHBO vereniging Zundert geregeld te maken met mensen die een spijker in hun voet hebben gehad. Belangrijk is dan dat er dan eenduidig wordt gewerkt. De een geeft wel een advies voor tetanus en de ander weer niet.

Werkwijze:

  • Men komt met de melding dat men in een spijker heeft getrapt.
  • De voet wordt dan ontsmet met Hipicet of Betadine.
  • Na ontsmetting eventueel pleister of gaasje erop.
  • Mensen tot 19 jaar behoeven geen tetanus spuit te halen.
  • Mensen van 19 jaar en ouder adviseren om binnen 48 uur bij de huisarts een tetanus spuit te halen, indien het langer is geleden dan 10 jaar dat men een herhalingspuit heeft gehad.