Historie

De EHBO vereniging Zundert is opgericht in 1938. De voorbereidingen daartoe zijn begonnen in 1937. De medische verzorging lag toen in handen van twee doktoren en de wijkzuster van het Wit Gele Kruis. De behoefte aan de vorm van een soort Eerste Hulp nam steeds meer toe, ook al met in het achterhoofd de onzekerheden over de ontwikkelingen van de Europese politieke toestanden. De toenmalige R.K. Jonge Boerenstand heeft hiertoe het initiatief genomen.

Dankzij de inzet van vele enthousiasten kwam de oprichting van de Zundertse EHBO in 1938 tot stand. Het bestuur bestond uit Jac Lombarts (voorzitter), Walter de Bie (secretaris) en Jan Arnouts (penningmeester). Dr. Koch sr. werd de arts-docent. De EHBO vereniging Zundert kon meteen gebruik gaan maken van het Eenheidsdiploma voor EHBO, dat ook vanaf 1 januari 1938 landelijk erkend werd en dat nog steeds is.

Door de goede relatie met de gemeente Zundert kreeg de EHBO vereniging de beschikking over het nodige verband. De jonge vereniging moest zich financieel nog even behelpen en borg dus alles heel zuinig op in een aantal koekjesdozen. Bovendien maakten ze zelf brancards en spalken. Er waren zelfs heel ijverige vrouwen, die uit oude lakens mitella’s maakten.

Jaren 40-45
De leden verrichten enorm nuttig werk verricht door op alle momenten van de dag klaar te staan. Te denken is hierbij aan de uittocht van de Bredase bevolking, die vanuit de lucht werd beschoten. De hulp aan slachtoffers van neergevallen V1’s en de hulp in latere jaren aan de piloten. Er zijn zelfs eerste hulpverleners bezig geweest met het opsporen, verzamelen en het kisten van een aantal verongelukte Canadese piloten.

Gelukkig kwam er een einde aan deze periode. Er kwam nu meer tijd voor allerlei andere festiviteiten en ontspanning. Het Bloemencorso vroeg weer de aandacht van de EHBO en de sportevenementen bloeiden op. Bovendien begon in deze tijd de deelname wedstrijden.

Jaren 50-60
In deze jaren en daarna werd het voor het bestuur en de vereniging steeds moeilijker om met dezelfde ambitie en inzet te werken als in de oorlogsjaren. Jammer genoeg werd de belangstelling voor de EHBO steeds geringer.
Gelukkig startte er in 1966 samen met de B.B. ploegen een gecombineerde EHBO cursus, waaruit, nadat het oude bestuur volledig was afgetreden, een gloednieuw bestuur haar nieuwe taak kon aanvaarden. De vereniging telde toendertijd ongeveer 20 leden.
Dit bestuur is in hun opzet geslaagd en er was weer sprake van een goede, gezonde en bloeiende EHBO vereniging in Zundert.
Vanaf 1966 werden er om de 2 jaren nieuwe EHBO cursussen gegeven en werd een groot aantal cursisten opgeleid. Bovendien werden er de nodige grote oefeningen gehouden, waarbij gebruik werd gemaakt van lotusslachtoffers.

Jaren 70
In deze jaren ’70 werd er veel meegedaan aan wedstrijden. Zundert mocht regelmatig een beker of onderscheiding mee naar huis nemen.
In 1978 bestond de vereniging 40 jaren. Bovendien was Dr. Koch sr. 40 jaar docent. Hij heeft toen besloten om zich als docent terug te trekken en deze functie door te geven aan zijn Dr. Koch jr. en Dr. de Beer.

In 1979 is de samenwerking met de Nederlandse Hartstichting op gang gekomen. Dit werd een groter succes dan men in eerste instantie verwacht had. Tegenwoordig is de reanimatiecursus een vervolgonderdeel op de EHBO-cursus (net als verbandleer).

Jaren 80
In de jaren ’80 moesten de lessen gegeven worden door een arts-docent en een kaderinstructeur (-trice). Dit hield in dat de verbandmeester(s) van de vereniging alleen nog een toeziend oog mochten hebben tijdens de lessen. Een jaar na deze maatregel kwam de EHBO vereniging Zundert in contact met Betsy van Kuyk. Betsy is in Zundert begonnen met lesgeven en die samenwerking verloopt nog steeds goed.

In deze jaren is de EHBO vereniging gestart met het geven van jeugd EHBO-A lessen. In het begin werden deze lessen door één van de bestuursleden gegeven. Er werd in de beginperiode op 4 scholen lesgegeven. Dit is nu veranderd. Alle groepen 8 van de basisscholen in Zundert krijgen jeugd-EHBO. Deze lessen worden nu niet alleen door bestuursleden gegeven, maar er zijn ook leden die zich hiervoor vrijwillig inzetten.

1988
De EHBO vereniging had een goede werkplek nodig bij de vele evenementen in Zundert. Hiervoor werd een kleine caravan aangekocht om de mensen daarin te kunnen helpen en de helpers rustig te kunnen laten zitten. Het was een zeer grote aanwinst.

In dit jaar werd het gouden jubileum van de vereniging gevierd. Er werd een extra groot boekwerk uitgegeven en er was een feestcommissie onder leiding van Lily Laurijssens-Antonissen.
Het werd gevierd in het weekend van 16 en 23 april. Op zaterdag 16 april was er een grote oefening op het Van Goghplein met medewerking van brandweer, politie en GGD. Deze duurde van 14.00 tot 17.00 uur. Tegelijk werd een tentoonstelling in het gemeentehuis geopend.
Op zaterdag 23 april werd er een koffietafel gehouden met een receptie gevolgd door een avond met dansen en muziek onder leiding van de Wireri’s. Er was toen ook een groot bestuur van zeven mensen, die keurig in de rij stonden bij die receptie.

Buiten oefeningen werden toen vaak gehouden bij de Ardo in de werkplaats of soms zelfs in de fabriek zelf tussen de machines, die toen niet in gebruik waren. Iedereen werd toen voorzien van een mutsje en een plastic jas.

1990
De EHBO vereniging start met het lesgeven op de basisscholen met jeugd ehbo en het afnemen van examens. Kinderen kwamen voor het eerst in aanraking met gewonde en leerden hoe te handelen. Belangrijk daarbij was de stabiele zijligging en het verzorgen van wonden. Ze kregen ook een theorie toets. Voor veel kinderen was het leerzaam en gaf ook een sociaal gevoel.

De EHBO vereniging hielp minimaal twee keer per jaar bij de bloed donor avonden in Zundert. Men kwam toen van de bloedbank met een bus materiaal en mensen. Eerst de Roskam en later het Cultuur Centrum werden omgebouwd tot een groot donor bank, met controlerend arts, controleurs, banken en eerste hulpverleners om het bloed te schudden of knijpen en om slachtoffers eventueel te verzorgen. Het was altijd een gezellige happening.
Toen kwam het idee om een excursie te organiseren naar de Bloedbank waar een zeer grote groep leden mee naar toe zijn geweest, alsmede mensen van de Nederlandse Hartstichting.

1992
De eerste caravan begon gebreken te vertonen en er was duidelijk behoefte aan een andere caravan. Via folder materiaal kwamen we toen uit bij een caravan handelaar in Harderwijk, die ervaring had opgedaan met het verbouwen van caravans voor eerste hulpverlening. Zo kwam er een rolluik in, opklapbare banken met kunststof bekleding en nog wat kleine aanpassingen. Het bestuur was er zeer mee in zijn nopjes en vooral omdat er een grote sponsor was gevonden die ons toen vijfduizend gulden gaf om de caravan te kunnen aanschaffen.

Met een open dag werd de caravan gepresenteerd en de leverancier was daarvoor helemaal speciaal naar Zundert gekomen. Ook de sponsor was aanwezig.

1993
De EHBO vereniging was steeds op zoek naar goede oefenruimte en had in dit jaar zijn intrek genomen in de oude Tuinbouwschool aan de Manderslaan te Zundert. Hier zijn we enkele jaren gastvrij onthaald en hadden we twee vaste vrijwilligers die er altijd stonden met koffie en thee. Toen deze school werd gesloopt moest de vereniging weer naar elders uitwijken en is ze terecht gekomen in het gemeenschapshuis, toen Cultuur Centrum Van Gogh, geheten.

1995
De vereniging had behoefte om informeel haar leden te informeren. Daartoe werd in dit jaar voor het eerst een verenigingsboekje uitgegeven. Adverteerders werden gezocht om de kosten van het drukken te betalen, zodat het boekje zichzelf kon bedruipen.

1996
Begonnen met het instellen van de nieuwjaarsreceptie van de vereniging.

1998
In dit jaar werd het 60-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Men is toen met een bus naar Nijmegen geweest om een bezoek te brengen aan het Radboud Universiteit. Daar hebben ze een soort “museum over het menselijk lichaam. We werden daar toen rondgeleid door studenten van de Medische faculteit. Het was zeer interessant.

Hierna werd een bezoek gebracht aan de Kade in Nijmegen, waar een gezellige kroeg werd aangedaan. Vervolgens werd de busreis naar Zundert aangevangen.

2003
In genoemd jaar werd het 65-jarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid daarvan werd de vereniging een cheque aangeboden door Vorsselmans drukkerijen om daarmee een AED aan te schaffen voor de ondersteuning bij evenementen.

Tevens werd aan Corry Roelands een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt voor het vele vrijwilligerswerk wat ze doet, bij onder andere EHBO, Hartstichting, Terre des Hommes en buurtschap.

2005
In dit jaar is een van de oprichters van de vereniging overleden, namelijk de heer J. van Dijck.

Ook is dit jaar overleden onze oud verbandmeester en instructeur Jan van Overveld.

De EHBO vereniging is reanimatiepartner geworden van de Nederlandse Hartstichting en heeft daartoe een convenant ondertekend.

Op 26 september werd een grote oefening gehouden in het oude Mencia gebouw, wat op het punt stond te worden gesloopt. Een groep jongelui waren daar bezig met een illegale houseparty en daarbij brak brand uit. Ze werden in veiligheid gebracht door de brandweer en opgevangen door de EHBO in de naast gelegen gymzaal. De toenmalige Burgemeester kwam ook nog even kijken. Het was al met al een leuke oefening.

2006
In 2006 wordt gewerkt aan een eigen website van de EHBO vereniging Zundert en deze wordt eind 2006 operationeel.

2007
Er was voorheen altijd overleg tussen EHBO vereniging en de brandweer commandant Fons van Dijck. Daar hij zijn werkzaamheden voor de gemeente moest stoppen in verband met regionale overgang, werd zijn taak overgedragen aan Jan van Oers als ambtenaar openbare orde en veiligheid. De EHBO gaat vanaf dit jaar dan ook in overleg met hem.

Er is in dit jaar gesproken over nieuwe pasjes voor de rampenbestrijding. Echter deze zijn niet meer verstrekt.

In 2007 wordt Jan Koetsenruijter gekozen in het rayonbestuur van EHBO Noord-Brabant.

In dit jaar doen de eerste AED’s hun intrede. Uiteindelijk wordt er één gehangen in Achtmaal.

Zundert viert haar 850 jarig bestaan en de EHBO vereniging levert haar bijdrage.

Binnen de vereniging is een grote discussie ontstaan over het geven van paracetamol of niet. Het bestuur vindt dat een verstrekking wel kan, maar er moet goed worden doorgevraagd, het betreft alleen aan personen ouder dan 16 jaar en uiteraard op eigen verzoek en risico.

Er zijn diverse leveranciers voor materiaal. De vereniging besluit om met Framo in zee te gaan.

In december zijn weer 10 kandidaten geslaagd voor hun diploma.

Gedurende 2007 zijn we begonnen om de leden van de EHBO vereniging om te scholen voor gebruik van AED. Het werd nog een aparte aantekening op het diploma.

2008
We starten dit jaar met bijscholing van ongeveer 300 mensen die opgeleid zijn voor reanimatie om hen te bekwamen in de AED.

Er wordt dit jaar gevraagd aan de leden om hun gsm nummer bekend te maken, zodat ze beter opgeroepen kunnen worden.

Het bestuur doet een proef met groep SMS via de computer. Dit blijkt prima te werken.

Het is de eerste keer dat reanimatie in de Welborg wordt verzorgd. In dit jaar gaat de Rabobank starten met het zogenaamde AED project.

Er is dit jaar weer geregeld overleg tussen gemeente Zundert, ambtenaar AOV en de twee ehbo-verenigingen.

Er werd door de bovenschoolse directe van de basisscholen besloten, dat er geen jeugd EHBO op school in lestijd mocht worden gegeven. Dit werd enorm betreurd door het EHBO bestuur.

In oktober vieren we het 70 jarig bestaan van de vereniging. Er was een grote opkomst en een gezellig feest.

Hierbij is er een onderscheiding van 40 jarig lidmaatschap voor Corry Roelands, Louis Arnouts en Johan Vriends.

Kort daarna hebben we helaas afscheid moeten nemen van Louis Arnouts, die bij de oprichters van de vereniging hoorde. Hij was nog een van de hulpverleners die in de oorlog met houten wagens de slachtoffers vervoerde.

In december van dit jaar kreeg Corry Roelands te horen dat ze met een ernstige ziekte werd geconfronteerd.

2009
Tijdens de algemene ledenvergadering werd besloten om Corry Roelands en Frans Deckers tot ereleden te benoemen.
Dit werd met volle overtuiging aangenomen en met luid applaus. Helaas kon Corry er toen niet meer zelf bij zijn, omdat ze toen ernstig ziek was.

Op 1 november 2009 loopt Johan Rombouts de Marathon van Nieuw York. Hij had zich ten doel gesteld, om geld in te zamelen voor een nieuwe EHBO caravan. Daartoe was er ook een site geopend en zelfs een promotie team. Begin 2010 kon het geld worden overgemaakt naar de EHBO vereniging Zundert.

In maart hebben ongeveer 280 niet EHBO leden een reanimatie cursus gevolgd.

We zijn voor het eerst een EHBO opleiding gestart op een school met voortgezet onderwijs voor de aanwezige docenten en ondersteuners. Helaas was het niet zo’n goed succes.

In dit jaar geeft Betsy van Kuyk aan om te stoppen met lesgeven. Zij had dit 17 jaar gedaan voor deze vereniging.
Er werd dan ook besloten om Betsy ook in de algemene ledenvergadering voor te dragen tot benoeming van erelid van de vereniging. Dit werd met een groot applaus ondersteund.
Door haar eigen vereniging in Ulvenhout was Betsy voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Dit was natuurlijk fantastisch.

Er zijn in daarom twee nieuwe kaderinstructeurs aangezocht. Een voor de nieuwe cursussen en een voor de herhalingslessen. Dit werden de heren Ron Polm en Wil Maas. Voor reanimatie werd nog steeds een beroep gedaan op Hans Gullickx en Peter Schetters.

2010
Dit jaar wilde de vereniging toch graag een nieuwe caravan aanschaffen en omdat Corry steeds slechter werd, stond er ook druk op. Ze was nog in de gelegenheid om deze caravan mee uit te zoeken en te beoordelen. Het werd een Knaus caravan geschikt voor vervoer van motoren met een kopse keuken, zodat er een grote werkvloer was. Tevens had de caravan een achterklep, wat een wens was van het bestuur.

Door de importeur werden nog wat kleine aanpassingen aangebracht en in mei kon de caravan officieel worden overhandigd, nadat we er eerst mee langs de woning van Corry hadden gereden.

In mei van dit jaar moesten we helaas afscheid nemen van een van de pilaren van de EHBO vereniging Zundert, de secretaresse Corry Roelands.

Bij de jaarvergadering werden de nieuwe EHBO tasjes aan de leden ter beschikking gesteld. Het zijn kleine handzame tasjes met een grote inhoud. Het bestuur heeft besloten de oude tassen niet meer in te nemen en in principe ook niet meer voor aanvullingen te zorgen van de huidige tassen.

In juni werd de caravan getoond op de school van Johan Rombouts, tegelijk werd eerste hulp verleend bij de sportdag van deze school.

In dit jaar wordt de Stichting Zundert Hartveilig opgericht om mede met de EHBO verenigingen Zundert en Rijsbergen inhoud te geven aan AED alert. Dit door AED’s op te gaan hangen en veel reanimatie opleidingen te gaan organiseren.

In het najaar werd in samenwerking met Kentron lessen verzorgd over herkennen van drugsgebruik c.q. misbruik en wat dan het beste te doen. Waren zeer interessante lessen.

Op 8 december  zijn de 35 AED’s voor de gemeente Zundert uitgeleverd. Twee voor de verenigingen en 33 om op te hangen.
De gemeente Zundert heeft haar medewerking daarin toegezegd. De Stichting Zundert Hartveilig zal de locaties zoeken en de mensen benaderen of men het goed gaat vinden dat daar een AED kast komt te hangen.

EHBO Noord-Brabant presenteert een vernieuwde dynamische website. Er wordt gewerkt om deze site te koppelen aan de ledenadministratie en nog meer gegevens, zodat het ook een actieve site wordt waarin gegevens verwerkt kunnen worden maar ook opgevraagd.

2011
Dit jaar is voor de 15e keer de Nieuwjaarsreceptie gehouden. Het bestuur ziet steeds dezelfde mensen en de groep blijft klein. Mogelijk wordt gezocht naar nieuwe ideeën. Dit jaar wordt begonnen met het afsluiten van het jaar om op de avond van de lezing een drankje aan te bieden en iedereen fijne feestdagen toe te wensen.

In dit jaar is het eerste lid van de vereniging begonnen aan een kaderopleiding. Het bestuur is hiermee zeer verheugd.

Eind maart begin april kon de laatste AED kast van het project worden opgehangen. Wel is er tussendoor nog een verandering aangebracht, omdat de kast bij de sporthal in Zundert het doelwit is van vandalen. Deze zal worden gehangen aan het gebouw van Thebe.

EHBO Noord-Brabant presenteert de elektronische ledenadministratie. Verenigingen zijn nu zelf verantwoordelijk voor de invoer van de leden en voor de afvoer. Er vindt nog wel centraal een controle plaats, maar men wordt zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking. Hiermee worden verantwoordelijkheden laag in de organisatie gelegd en daarmee de betrokkenheid vergroot. Het blijkt een groot succes te zijn en leden met een autorisatie kunnen ook nog raadplegen onder strikte voorwaarden.

De aktiviteiten van de EHBO vereniging namen in de loop van de jaren toe. Er wordt veel dienst gedaan bij sportevenementen en andere organisaties. Bovendien is de EHBO vereniging nog altijd een groeiende vereniging. Op dit moment telt de vereniging ca. 165 leden met een geldig EHBO diploma.

Hopelijk gaat de groei de komende jaren door.

2012
In dit jaar is de contributie van de vereniging met 2,50 Euro verhoogd, nadat dit in de laatste vijf jaar niet is gedaan. Vanwege de vele werkzaamheden is het bestuur uitgebreid naar zeven personen.

Wil Maas is in dit jaar gestopt als kader-instructeur voor EHBO-vereniging Zundert, waar hij vele jaren de lessen heeft verzorgd.

Er is een nieuwe opleiding gestart met vijf cursisten. Dit jaar hebben 275 mensen een reanimatie opleiding gevolgd. Vervolgens zijn er negen AED’s Alert uitgegaan.

Bij 99 evenementen is maar liefst 1437 uur dienst gedaan door de eerste hulpverleners. Daarbij hebben zij 550 keer hulp verleend.

Tijdens de jaarvergadering is door de webmaster van EHBO vereniging Zundert, zijnde de heer Gerard Roelands een nieuwe website geopend. De opzet werd door de aanwezigen als zeer positief ervaren.

De vereniging is ook begonnen met een nieuwe kledinglijn, die de rode body warmers en crème kleurige poloshirts op termijn moeten gaan vervangen. Er is gekozen voor kobalt blauw, de kleur van EHBO organisaties. Er zijn zes nieuwe jassen aangeschaft voor in de caravan en bij de evenementen.

Het jaar 2012 werd afgesloten met 147 leden.

2013
In het jaar 2013 bestond EHBO-vereniging Zundert maar liefst 75 jaar. Dit werd gevierd met een reis naar Corpus, waar een heerlijke lunch klaar stond en de leden daarna de expositie konden bezoeken. Hier kreeg men uitleg over het menselijk lichaam en kon men zelf ook diverse testen doen.

Daarnaast had de vereniging een kleine tentoonstelling ingericht in het gemeentehuis van Zundert om Eerste Hulpverlening en reanimatie onder de aandacht van de mensen te brengen . Het effect van deze tentoonstelling hebben we niet kunnen meten.

Image description

Vervolgens is er een grote oefening gehouden in samenwerking met de BHV’ers van Bouwbedrijf Maas/Jacobs te Zundert en enkele leden van de vrijwillige brandweer uit Zundert. Deze oefening kan als zeer geslaagd worden aangemerkt.

Image description

De herhalingslessen van de eerste hulpverlener werden afgerond met een oefening in het Medisch Centrum de Welborg te Zundert. Daar lagen diverse slachtoffers verspreid in het gebouw die verzorgd moesten worden. Op het eind van de les werd tegelijk een ontruiming geoefend in het kader van de BHV training voor de medewerkers van de Welborg. Deze avonden werden goed bezocht en de oefeningen waren eveneens geslaagd.

De EHBO vereniging is dit jaar ook weer gast geweest op Mencia/Sandrode te Zundert om kennis te maken met EHBO.

Er werd met veel enthousiasme gestart met een nieuwe cursus, maar daar bleven drie personen van over, die nu echt individueel les kregen.

In dit jaar zijn zeven HartslagNu oproepen geweest en hebben 345 mensen een reanimatie opleiding gevolgd.
Er is 1373 uur dienst gedaan bij 94 evenementen.

Image description

De vereniging sloot het jaar af met 132 leden.

2014
Het jaar 2014 was een bewogen jaar voor de vereniging. Het bestuur van vereniging Rijsbergen had aangegeven te stoppen per 1 januari 2015, omdat er geen nieuwe bestuursleden beschikbaar waren. Diverse gesprekken zijn er geweest tussen deze twee besturen en was er geregeld overleg met beide voorzitters.

In de weg naar het samen gaan werd besloten om de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan te passen. Op de jaarvergadering werd daar groen licht voor gegeven.
Tevens werd besloten om per 1 januari 2015 één EHBO vereniging in de gemeente Zundert te behouden met de naam EHBO vereniging Zundert.

Door de vereniging werden elf verbandposten in stand gehouden, verspreid op diverse locaties in de gemeente Zundert. Het materiaal bij deze verbandposten kon dan worden gebruikt bij een verkeersongeval. Daar de gemeente Zundert was gestopt met het verstrekken van subsidie aan de vereniging, zag het bestuur zich genoodzaakt te stoppen met deze posten. Er moest geregeld materiaal worden aangevuld en dit werd niet vergoed.

Tijdens de jaarvergadering is afscheid genomen van bestuurslid Christ Tax. Hij hoorde al een beetje bij het meubilair, want hij zorgde ervoor dat het materiaal en caravan altijd werden gebracht naar de evenementen. Om deze waardering tot uiting te laten komen was rayon voorzitter Mathy Dam gekomen om aan Christ de speld van Verdienste uit te reiken van EHBO Noord-Brabant.

Er was ook weer een opleiding gestart met tien nieuwe cursisten.

Dit jaar is de vereniging voor het eerst begonnen met de cursus Eerst Hulp Aan Kinderen.

Er zijn 275 mensen opgeleid voor reanimatie en er zijn elf oproepen HartslagNu geweest.

Door de vereniging is 1195 uur hulp verleend bij 78 evenementen. Daarbij zijn 433 slachtoffers behandeld, waarvan zes zo zwaar gewond waren, dat hiervoor de ambulance moest komen.

De vereniging sluit het jaar 2014 af met 141 leden.