Doelstelling

Doelstelling:
De kennis en vaardigheid van eerste hulpverlening op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden en hulp te verlenen op elk gevraagd en ongevraagd moment.

Doelgroepen:
Iedereen, die ouder is dan 16 jaar en een eerste hulpverleningsdiploma of certificaat wenst te behalen, waaronder die van reanimatie.

Alle leden van de EHBO-vereniging Zundert, die al een diploma eerste hulpverlener of certificaat hebben en deze geldig willen houden.
Allen, welke geen lid zijn van de vereniging en die reeds een diploma of certificaat hebben behaald en de herhalingslessen moeten volgen om hun document geldig te houden.
Tevens de jeugd, niet ouder dan 16 jaar, die kennis wil maken met de eerste hulpverlening.

Hoe:
Door het geven van nieuwe EHBO-opleidingen.

Door het verzorgen van meerdere soorten eerste hulp opleidingen zoals EHAK, wandel- en sportletsel e.d.
Door het mede verzorgen van reanimatie opleidingen.

Door hulp te verlenen bij evenementen of grootschalige incidenten.
Door het gehele jaar verzorgen van herhalingslessen van alle eerste hulpverleningsopleidingen die door de vereniging zijn verzorgd.

Tevens door op elk moment, gevraagd en ongevraagd, hulp te verlenen aan de medemens, die betrokken is geraakt bij een incident waarvan de Eerste Hulpverlener kennis neemt en van hem of haar een actie wordt verwacht.

Activiteiten:
Aan alle opgegeven activiteiten kon worden voldaan.
Dit betrof het verzorgen van lessen bij bedrijven en instellingen, voor particulieren, reanimatie lessen en het verzorgen van alle soorten herhalingslessen.

Het verrichten van de nodige dienstverleningen.
Men kan de activiteiten uitgebreid lezen in het bijgaand jaarverslag.