Evenement aanmelden

Via onderstaand formulier kunt u uw evenement aanmelden voor inzet door EHBO vereniging Zundert.Probeer het formulier zo goed en compleet mogelijk in te vull en. Mochten hierover nog vragen ontstaan, zal onze evenementencoördinator met u contact opnemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

  Aanmeldformulier evenementen

  Gegevens organisatie evenement  Gegevens evenement

  Bij evenement op 1 dag, laat dit veld dan leeg.

  bij een evenement verspreid over meerdere dagen, graag onderstaande omschrijving invullen.

  bij een evenement verspreid over meerdere dagen, graag onderstaande omschrijving invullen.

  Omschrijf hier uw evenement, eveneens tijden voor inzet EHBO en benodigdheden.  Bemensing evenement  Voorzieningen evenement

  Wij ontvangen graag een kopie van de aanvraag voor de vergunning ivm de beoordeling van welke benodigde EHBO inzet op uw evenement. Mocht u deze nog niet in bezit hebben, dan verzoeken wij u deze uiterlijk 4 weken van tevoren bij ons aan te leveren via evenement@ehbo-zundert.nl

  Wij ontvangen graag een kopie van het veiligheidsplan (indien noodzakelijk) ivm de beoordeling van welke benodigde EHBO inzet op uw evenement.

  Op de door EHBO Vereniging Zundert geleverde diensten bij evenementen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

  EHBO vereniging Zundert voldoet hiermee aan de Algemene verordening gegevensbescherming.