Herhalingsles EHBO

Het rooster voor de herhalingslessen geldt voor ieder gediplomeerd lid, die het diploma geldig wenst te houden. Een van de lessen is een herhalingsles Reanimatie met AED. Het is ook beslist nodig het reanimeren en het gebruik van de AED minimaal 1 keer per jaar te oefenen. Goed reanimeren en gebruik van de AED zijn van levensbelang. Het inventariseren van de datums gebeurt via Datumprikker om de opkomst over de lesavonden te verspreiden. U kunt zelf een gewenste datum voor de EHBO herhalingsles opgeven.

Lesavonden
Alle lessen, ook de reanimatie, worden gehouden bij: ’t Stokperdje, De Brug 15, Zundert. van 19.30 tot 21.30 uur. Tijdens de pauze wordt u een kop koffie / thee aangeboden.

Alle lessen zijn verplicht, bij onvoldoende gevolgde lessen moeten we als bestuur besluiten de geldigheid van het diploma in te trekken. We willen het niveau van de vereniging op goede hoogte houden. Van ieder lid wordt verwacht zoveel mogelijk herhalingslessen bij te wonen, maar minimaal 8 lessen in twee jaar tijd waarvan 2 reanimatie herhalingslessen.

Verhindering of ziekte
Bij verhindering of ziekte wordt u verzocht dit voor de les te melden bij de kaderinstructeur. Zij is bereikbaar via het e-mailadres: opleidingen@ehbo-zundert.nl. Zij kan dan bekijken of er op een andere datum nog plaats is om uw les alsnog te volgen.