Herhalingsles EHBO

Het rooster voor de herhalingslessen geldt voor ieder gediplomeerd lid, die het diploma geldig wenst te houden. Een van de lessen is een herhalingsles Reanimatie met AED. Het is ook beslist nodig het reanimeren en het gebruik van de AED minimaal 1 keer per jaar te oefenen. Goed reanimeren en gebruik van de AED zijn van levensbelang.

Lesavonden
Alle lessen, ook de reanimatie, worden gehouden bij: Bij ons.. in Zundert, Molenstraat 5, Zundert, telefoon 076-5971999. van 19.30 tot 21.30 uur.
Tijdens de pauze wordt u een kop koffie / thee aangeboden.

Alle lessen zijn verplicht, bij onvoldoende gevolgde lessen moeten we als bestuur besluiten de geldigheid van het diploma in te trekken. We willen het niveau van de vereniging op goede hoogte houden. Van ieder lid wordt verwacht zoveel mogelijk herhalingslessen bij te wonen, maar minimaal 8 lessen in twee jaar tijd waarvan 2 reanimatie herhalingslessen.

Verhindering of ziekte
Bij verhindering of ziekte wordt u verzocht dit voor de les te melden bij de secretaresse. Zij kan dan bekijken of er op een andere datum nog plaats is om uw les alsnog te volgen.

Vragen? Stel ze gerust aan de secretaresse, zie hierboven de contact informatie.
Je kunt natuurlijk altijd onze website raadplegen: www.ehbo-zundert.nl.