Statuten

Uit ‘Statuten EHBO vereniging Zundert’ vastgesteld op 16 december 2014:

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. VERENIGING ZUNDERT en is opgericht in het jaar negentienhonderd acht en dertig.

 

De volledige statuten zijn op te vragen via het secretariaat en/of de kamer van koophandel (KvK)