Drie AED’s gestolen in een week (eigen persbericht)

Het Stichtingsbestuur van Zundert Hartveilig laat mede namens de gemeente Zundert weten, dat afgelopen week drie AED’s in de gemeente Zundert zijn gestolen. Het gaat om de AED bij voormalig Cultureel Centrum in Zundert, de AED bij het Koutershof en de AED bij Sultan’s Palace aan de Bredaseweg te Rijsbergen. Eerder dit jaar was hier ook al de AED gestolen, zodat we nu uitkomen op vier gestolen AED’s in het afgelopen jaar.

Wij als Stichting en de gemeente Zundert begrijpen niet het doel van de dief waarom hij of zij levens van mensen op het spel gaat zetten.

Omdat er nieuwe AED’s moeten worden aangeschaft en bekeken wordt hoe deze AED’s beter beveiligd kunnen worden, kan het even duren dat deze AED’s worden vervangen. Op dit moment zijn bij HartslagNu deze drie AED’s uiteraard buiten werking gezet. Gelieve hier rekening mee te houden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal dat bekend worden gemaakt.

Voor eventuele informatie kan altijd een mail worden gestuurd naar: info@zunderthartveilig.nl

Het bestuur.

DRIE GESTOLEN AED’S IN EEN WEEK