Jan Koetsenruijter erelid van EHBO-vereniging Zundert

ZUNDERT – Jan Koetsenruijter heeft na 28 jaar het voorzitterschap van EHBO-vereniging Zundert neergelegd. Vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging werd hem het erelidmaatschap toegekend. “Eigenlijk zou iedereen over een EHBO-diploma moeten beschikken”, vindt de doorgewinterde EHBO’er.

Maar liefst 28 jaar fungeerde Jan Koetsenruijter als voorzitter van EHBO-vereniging Zundert. Daarmee overtreft hij zijn voorganger Louis Arnouts, die na 21 jaar als voorzitter terugtrad. Perioden van indrukwekkende lengte. Aan alles komt echter een einde, weet ook Koetsenruijter. “Op zeker moment is het tijd om te kijken of je geen geschikte opvolger kunt vinden”, zegt hij. “Dat is gelukt. Anne Hensen-Loopmans heeft de voorzittershamer overgenomen. Wel blijf ik nog lid om te helpen bij evenementen. Het is mooi om op die manier iets voor een ander te kunnen betekenen.”

Standplaats

Sinds 1984 al is Jan Koetsenruijter lid van de EHBO-vereniging Zundert. “Ik ben lid geworden toen ik hier kwam wonen vanwege mijn werk. Als opperwachtmeester bij de Rijkspolitie was ik verplicht om in mijn standplaats te gaan wonen. Mijn EHBO-diploma heb ik op de politieschool gehaald, het was een verplicht examenvak. Ik beschik er dus al 45 jaar over. Ik doe jaarlijks een opfriscursus, zodat het diploma ook verlengd wordt. Ik vind het zonde om het diploma te laten verlopen. Voordat ik naar Zundert kwam ben ik lid geweest van de EHBO-vereniging Sint Jansteen, waar ook mijn vrouw lid van was. Ik werkte toen in Hulst.”

Verbandleer

In al de jaren dat hij al meedraait in het EHBO-wereldje,heeft Koetsenruijter de nodige veranderingen zien voorbijkomen. “Vroeger leerde je reanimeren, het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) was destijds niet aan de orde. Later kreeg je een aparte aantekening op je EHBO-diploma als je met AED kon reanimeren. Reanimatieopleidingen met EAD zijn inmiddels bijna niet meer weg te denken.” Ook herinnert hij zich de zogeheten verbandleer die vroeger deel uitmaakte van de EHBO-opleiding. “Daarbij werd geleerd hoe je een visgraatstructuur moest hanteren bij het aanleggen van verband. Nu draait het vooral om het stoppen van een bloeding en niet zozeer of het verband wel mooi zit.”

Dezelfde taal

Het voorheen toch oubollige imago van EHBO-afdelingen is inmiddels ook passé, constateert Jan Koetsenruijter. “Het is ons gelukt dat imago om te buigen. We zijn nu een moderne organisatie met een frisse uitstraling. We zijn goed herkenbaar, leveren prima werk en evenementen zijn blij met onze komst.” Die evenementen kunnen trouwens niet meer zonder organisaties als EHBO-verenigingen, zo maakt hij duidelijk. “Afhankelijk van de grootte van een evenement gelden er specifieke regels met betrekking tot hulpverlening. Het resultaat hiervan is de via overleg tussen onder anderen GHOR, Reddingsbrigades en EHBO-verenigingen tot stand gekomen Veldnorm Evenementenzorg welke afgelopen maand is aangeboden aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport). De Veldnorm Evenementenzorg is een belangrijke stap in de verbetering en borging van de kwaliteit van de zorg op evenementen. Onze belangrijkste taak bij een evenement is het ontlasten van ziekenhuizen dan wel zorgen voor een professionele overdracht bij calamiteiten. Via de Veldnorm Evenementenzorg spreken we zogezegd allemaal dezelfde taal in EHBO-land.”

Professioneel denken

“Het vereist ook van de organisatoren van evenementen professioneel denken”, vervolgt hij. “Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat EHBO’ers beschikken over een geschikte ruimte waar EHBO’ers eerste hulp kunnen verlenen en dat patiënten in een veilige ruimte zitten. Als EHBO-vereniging Zundert hebben we met onze eigen caravan alles binnen handbereik.”

Zorg

Hun positieve imago ten spijt is het volgens Jan Koetsenruijter voor EHBO-verenigingen moeilijk om nieuwe aanwas te werven. “In vijf jaar tijd zijn we van 150 leden teruggegaan naar 120 leden. Daarmee zijn we als EHBO-vereniging Zundert nog altijd een middelgrote vereniging. Vergelijkbare of kleinere dorpen zitten qua ledenaantallen een stuk lager. Je ziet dat verenigingen fuseren of zelfs moeten stoppen omdat er geen bestuursleden zijn. Het behouden van EHBO-verenigingen is wat dat betreft wel een zorg voor de toekomst.”

Instroom

Jammer vindt hij ook het feit dat er weinig instroom is van belangstellenden die een EHBO-opleiding willen doen. Jan Koetsenruijter: “Zelfs op scholen en bij verenigingen lopen vaak maar amper mensen rond die een EHBO-diploma hebben. Terwijl zorgverzekeraars vaak bereid blijken de kosten voor een EHBO-opleiding te vergoeden. Eigenlijk zou iedereen die in het onderwijs werkzaam is een EHBO-diploma moeten hebben. Of dat tegelijkertijd met het rijbewijs moeten halen, zoals dat ook in Duitsland het geval is.”

Bron: De Zundertse Bode

Jan Koetsenruijter met zijn oorkonde als erelid
Jan Koetsenruijter: ‘We zijn nu een moderne organisatie met een frisse uitstraling’ (Foto: Addo Sprangers)