Maatregelen omtrent Corona-virus voor EHBO zundert

Naar aanleiding van de informatie van de overheid en RIVM, heb ik/ Wij het besluit genomen om alle lessen die EHBO vereniging Zundert verzorgt waar u zich voor hebt opgegeven te annuleren tot nader bericht dit om verdere eventuele verspreiding te beperken voor de cursisten, instructeurs en vrijwilligers (helpers). Wat de komende evenementen betreft wordt ter zijner tijd bekeken in goed overleg met de organisatie, de gezondheid van onze leden staat voorop.

Mochten er vragen zijn, hoor ik het graag op mijn e-mailadres: voorzitter@ehbo-zundert.nl

Mvr. Anne Hensen
Voorzitter EHBO- vereniging Zundert

Maatregelen omtrent Reanimatie-oproepen

In aansluiting op de landelijke maatregelen tegen het Coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van HartslagNu het volgende besloten:

Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is. Burgerhulpverleners hebben namelijk geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg met MMA’s. De adressen van personen waarvan bekend is dat zij in quarantaine zijn, zijn bekend bij de meldkamers.

Meer informatie vind je via onderstaande button: